podniebni / Samoloty na B 
   Samoloty na A
   Samoloty na B
   Samoloty na C
   Samoloty na D
   Samoloty na E
   Samoloty na F
   Samoloty na G
   Samoloty na H
   Samoloty na I
   Samoloty na J
   Samoloty na K
   Samoloty na L
   Samoloty na M
   Samoloty na N
   Samoloty na O
   Samoloty na P
   Samoloty na Q
   Samoloty na R
   Samoloty na S
   Samoloty na T
   Samoloty na U
   Samoloty na V
   Samoloty na W
   Samoloty na X
   Samoloty na Y
   Samoloty na Z
   Z Naj.....
 

Samoloty na B

Babcock LC-7 1919r

================================================================================================================================================================================================================

Babiński Zbigniew

Babiński Zbigniew (1896-1940)

Szybowiec Babinskiego

Babiński - szybowce nr 1 i 2

Szybowce zbudowane w 1912 roku przez ucznia gimnazjum Zbigniewa Babińskiego w Milanówku pod Warszawą.

Szybowiec nr 1 był w układzie dwupłata. Powstał w I połowie 1912 roku. Jego cechą charakterystyczną była duża powierzchnia nośna (ok. 40 mkw) co pozwalało mu utrzymywać się już przy wietrze 2 m/s. Został rozbity podczas prób latawcowych (bez pilota na pokładzie).

Szybowiec nr 2 został zbudowany przez Babińskiego w 1913 roku. W stosunku do poprzednika miał mniejsze wymiary i był w układzie Chanute"a. Sterowanie odbywało się porzez zmianę położenia środka ciężkości. Za podwozie służyły nogi pilota.

Szybowiec był oblatywany zarówno przez Babińskiego jak i przez Władysława Zalewskiego. Najdłuższe loty wykonywał jednak 14-letni Kazimierz Wasiutyński z racji najmniejszej wagi.

Szybowiec Babińskiego nr 2 był dwupłatem o drewnianej konstrukcji. Skrzydła drewniane kryte płótnem. Usterzenie skrzynkowe. Załogę szybowca stanowił pilot.

Szybowiec
 
nr 2
 
Rozpiętość [m]
 
6,8
 
Długość [m]
 
4,4
 
Wysokość [m]
 
1,5
 
Powierzchnia nośna [mkw]
 
16
 
Masa własna [kg]
 
25
 
Masa całkowita [kg]
 
85
 
Obciąż. pow. skrzydeł [kg/mkw]
 
5,3
 
Doskonałość [-]
 
7
 
Opadanie min. [m/s]
 
1,5
 
Prędkość lotu [km/h]
 

36

===============================================================================================================================================================================================================

Baddeck II Biplane 1909 Kanada

===============================================================================================================================================================================================

Bachelier-Dupont-Baudrin biplane flyingboat Francja 1913

==========================================================================================================================================================

Badaire (automatically stable?) monoplane 1913 Francja

=======================================================================================================================================================================================================

Bahl LarkB 1920r

Bahl Tuxhorn Lark 1920

===============================================================================================================================================================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  =====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Baldwin Airship California Arrow St. Louis 1904

Baldwin air-oared Airship aeronaut Mecklem 1905

Baldwin Airship City of Los Angeles Arcadia 1905

Baldwin Airship Gelatine Portland 1905

Baldwin Airship №4 Hammondsport 1907

Baldwin Airship SC-1 1908

Baldwin Airship California Arrow II Washington Hollow 1908

Baldwin Hudson-Fulton Airship New York 1909

Baldwin Red Devil 1911

==================================================================================================================================

Balsan monoplane Francja 1911

==========================================================================================================================================================

Balassanian de Malawas monoplane 1913

========================================================================================================================================================

Barillon Monoplane 1909

Barillon Monoplane 1909 Francja

 Barillon No. 3 monoplane 1911

==================================================================================================================================

Barnhart 1916r

=================================================================================================================================

Barnvell canard biplane 1909 W.Brytania

Barnwel monoplane 1911

================================================================================================================================================

Bartel Ryszard

Bartel Ryszard (1896-1982)

Bartel - szybowce nr 1 i 2

Ryszard Bartel jako uczeń szkoły handlowej w Sosnowcu zbudował w 1910 roku swoją pierwszą konstrukcję latającą - ornitopter. Przed jej zbudowaniem wykonał i sprawdził w locie model tejże konstrukcji. Ornitopter miał dwa żaluzjowe skrzydła (o rozpiętości ok. 6,4 m) mocowane na zawiasach do elementu umieszczanego na plecach pilota.

Bartel wykonał na nim próbne skoki (w Sielcu k.Sosnowca), ale niestety nie dały one pozytywnych efektów.

W 1911 Bartel zbudował szybowiec nr 1 wzorowany na modelu Lotni Tańskiego w układzie kaczki. Wcześniej zbudował model i dopiero będąc pewnym co do jego poprawności lotu zabrał się za budowę właściwego szybowca.

Szybowiec był już gotowy na wiosnę 1911 roku, ale wówczas 14-letni konstruktor był zbyt słaby aby biec z 35 kg konstrukcją przy starcie.

Nie zrażając się tym niepowodzeniem zabrał się za opracowywanie i budowę drugiego szybowca.

W lecie 1911 roku szybowiec był już gotowy do lotu. Był to jednopłat o klasycznym dzisiaj układzie ze sterem kierunku i wysokości. Szybowiec posiadał charakterystyczny system sterowania usterzeniem przy użyciu tylko trzech linek do napędu sterów.

Ponadto konstruktor uwzględniając przechyły zamocowanego wahadłowo siodełka pilota skonstruował sterowanie szybowcem w taki sposób, aby pilot przy odruchowym prawidłowym poruszeniu drążka powodował powracanie szybowca do równowagi.

Gotowy szybowiec wypróbowany był w lecie 1911 roku na wzgórzu kamieniołomów Renarda w Sielcu k. Sosnowca. Próby wykonane były metodą latawcową (na lince holującej) a za balast służył brat konstruktora Ludwik.

Dopiero po takim sprawdzeniu konstruktor oblatał szybowiec.

Niestety podczas pierwszego lotu pęknął tylny dźwigar pracujący jako krawędź spływu i szybowiec zwalił się na skrzydło. Z pomocą w odbudowie i korektach szybowca służył konstruktorowi Aleksander Stephan - student Politechniki Lwowskiej.

Na poprawionej wersji szybowca Bartel wykonywał kilkunastometrowe loty na wysokości ok.2 metrów. Najczęściej kończyły się one przechyleniem na prawą stronę i zawadzeniem skrzydłem o ziemię (ale bez uszkodzeń).

Dopiero wyjazd konstruktora z rodziną do Łodzi spowodował przerwanie prób.

Szybowiec Bartla nr 2 był jednomiejscowym górnopłatem o konstrukcji drewnianej. Kadłub z dwóch listew usztywnionych drutami. Skrzydła drewniane kryte płótnem. Usterzenie drewniane kryte płótnem. Załogę szybowca Bartla nr 2 stanowił pilot.

Szybowiec
 
nr 2
 
Rozpiętość [m]
 
7,0
 
Długość [m]
 
4,8
 
Wysokość [m]
 
1,8
 
Powierzchnia nośna [mkw]
 
14
 
Masa własna [kg]
 
25
 
Masa całkowita [kg]
 
75
 
Obciąż. pow. skrzydeł [kg/mkw]
 
5,3

=======================================================================================================================================================

Bartlett, Ornithopter, 1911

====================================================================================================================================================

Bastier biplane Francja 1911

======================================================================================================================================

B.A.T. F.K.22 (Bantam II)

B.A.T. F.K.22 (Bantam II) 1917r

B.A.T. F.K.23 (Bantam I)

B.A.T. F.K.23 (Bantam I) 1918r

B.A.T. F.K.25 Basilisk

B.A.T. F.K.25 Basilisk 1918r

Frederick Koolhoven po pouszczeniu firmy Armstrong Whitwotth w 1917r przeszedł do zakładów British Aerial Transport  Co.Ltd, bardziej znanych pod skróyem BAT Pierwszym projektem Koolhovena dla nowego pracodawcy był jednomiejscowy myśliwiec BAT FK-22 Bantam , dwukomorowy dwupłat o drewnianej konstrukcji z półskorupowym kadłubem . FK-22 otrzymał silnik gwiazdowy ABC Mosquito o mocy 121KM prototyp zbudowany na koszt wytwórni został oblatany we Wrześniu 1917r Obiecujące osiągi skłoniły władze do zamówienia sześciu egzemplarzy przedseryjnych ,jednak wobec wstrzymania prac nad silnikiem Mosquito pierwsz i trzeci samolot z tej szóstki zostały wyposażone w znacznie mocniejszy silnik gwiazdowy ABC Wasp I o mocy 173KM. Samolot ten przechodził też próby z silnikiem rotacyjnym Gnome Monosoupape o mocy 102 KM. Po obiecujących próbach z wieloma silnikami zamówiono 12 samolotów seryjnych. FK-22 i FK-23 weszły do służby w 1918r

Póżniej w 1918r pojawił się jeszcze jeden sanolot Koolhovena był to FK-25 Basilisk, o podobnych osiągach .

Dane dotyczą wersii FK-23

Typ  1 miejscowy ,dwupłatowy samolot myśliwski

Napęd  Podany w tekście

Osiągi  Predkość maksymalna-206km/h , pułap-6100m , zasięg-402km , czas lotu-2,5h

Masy  Własna-378kg , masa maksymalna-59kg.

Wymiary  Dlugość-5,61m , wysokość-2,06m , rozpiętość-7,62m , pow.nośna-17,2m kwadrat...

Uzbrojenie  2 nieruchome kaemy Vickersa kal 7,7mm

The protoype of the BAT F.K.26, K-102/G-EAAI, world

BAT FK-26 1918

==========================================================================================================================================================

 Bataille Experimental Triplane

Bataille Experimental Triplane
====================================================================================================================================================

Bathiat-Sanchez

Batchiat Sances 1913r Francja

Bathiat-Sanchez pusher biplane 1913

 Bathiat-Sanchez Type E monoplane 1913

====================================================================================================================================================================

 Bates I & II pusher biplane USA 1908

Bates monoplane 1912

===============================================================================================================================================

Batson Air-Yacht 1913r

==========================================================================================================================================================

Baysdorfer-Yeager Airship Comet St. Louis 1907

===================================================================================================================================================

 B.C.D No. 1 "El Cangrejo" (Crab) biplane Hiszpania 1912

B.C.D No. 2 monoplane 1913

============================================================================================================================================================================

Beachey-Curtiss Special Looper Biplane

 Beachey-Curtiss Special Looper Biplane

Beachey-Eaton biplane 1914

Beachey Exhibition biplane1914

Beachey-Eaton Monoplane 1915

Beachey-Knabenshue Airship Rubber Cow Syracuse 1906

==========================================================================================================================================================================================

Beardmore W.B.II

Beardmore WB-II 1917

Beardmore W.B.III

Beardmore WB-III 1917

Jedną z wielu wytwórni produkujących podczas wojny samoloty Aopwith Pup na licencji była spółka Wiliam Beardmore and Co Ltd z Balmuir.

W firmie tej opracowano prototyp prztstosowanej  do działań z lotniskowca wersji samolotu Pup nazwany Beardmore WB-III. Samolot miał składane podwozie i składane skrzydła oraz przedlużony kadłub w którym mieścił się awaryjny pływak.

Miał on równiez zmodyfikowany układ zastrzałów oraz lotki na górnym idolnym płacie polączone ze sobą zastrzałem i poruszane układem sztywnych popychaczy. Zamówiono około 100 seryjnych samolotów, którym nadano oznaczenie Beardmore S.B-3 wiele z nich pełniło służbę na pokładach lotniskowców HMS Furious, Nariana, i Pegasus. Pierwsze 13 samolotów było uzbrojonych w montowany na trójnogu kaem Lewis z którego mozna było prowadzić ogień w górę  przez wycięcie w centropłacie, w póżniejszych wersjach kaem był mntowany nad centropłatem.

 

Beardmore W.B.IV

Beardmore WB-IV 1917

Beardmore W.B.V

Beardmore WB-V 1917

Beardmore W.B.I

Beardmore WB-I 1917

===================================================================================================================================

Beatty

Beatty 1916r W.Brytania

====================================================================================================================================

Beaver USA 1911

====================================================================================================================

Beech National biplane USA 1912

===================================================================================================================================

Belin fils

===================================================================================================================================

Bellamy seaplane 1906

===================================================================================================================================================

Bellanca monoplane USA 1911

=================================================================================================================================================

Belgique I 1909 

=================================================================================================================================================================

Bell Mike monoplane Kanada 1910

============================================================================================================================================

 

Benbow Airship Montana Meteor St. Louis 1904

===============================================================================================================================================

Benoist-Korn XII

Benoist Type XII Biplane 1912

Benoist Type XIV Flying Boat 1913

Benoist C  1915

Benoist 17 1916

======================================================================================================================================================

Benton II tractor biplane W.Brytania 1912

================================================================================================================================================

Berkmans Speed Scout

Berckmans Speed Scout ?r USA

================================================================================================================================================

Berg & Strom monoplane

=====================================================================================================================================================

Berger monoplane Francja 1913

==================================================================================================================================================

Berliner helicopter - 1908

Berliner-Williams helikopter 1908 USA

Berliner helicopter - 1919

Berliner helikopter 1919 USA

=======================================================================================================================================

Berthaud Type W monoplane Francja 1911

Berthaud monoplane 1912

===============================================================================================================================

Bertin monoplane Francja 1910

Bertin No. 5 2-seater monoplane 1912

Bertin compound

Bertin compound helicopter 1908

==================================================================================================================================

Bertrand monoplane Francja 1910

==============================================================================================================================

Besa Sanchez ?

===============================================================================================================================

 Besson canard monoplane Francja 1911

========================================================================================================================

Bevins Pup

Bevins Pup

===========================================================================================================

Billing tractor biplane W.B 1911 

=======================================================================================================================

Biot And His Glider - ca. 1883

Biot i His szybowiwc 1883r

=====================================================================================================

BIS No.2 monoplane Rosja 1910

==================================================================================================

Black Diamond Pusher monoplan USA 1910

=========================================================================================================

Blackburn Dart 1909

Blackburn Second Monoplane

Blackburn Second Monoplane 1911

 Blackburn Mercury

Blackburn Mercury 1911

Blackburn Type E

Blackburn Type E 1912

Blackburn First Monoplane

Blackburn First Monoplane 1912

Blackburn Single-Seat Monoplane

Blackburn Single-Seat Monoplane 1913

Blackburn Type I

Blackburn Type I 1913

Blackburn Type L

Blackburn Type L 1914

Blackburn A.D. Scout

Blackburn A.D. Scout 1915

Blackburn White Falcon

Blackburn White Falcon 1915

Blackburn T.B.

Blackburn T.B 1915

Blackburn General Purpose

Blackburn General Purpose 1916

Blackburn Triplane

Blackburn Triplane 1917r

Blackburn Blackburd

Blackburn Blackburd 1918r

Blackburn RT-1 Cangaro W.Brytania 1918

Blackburn N.1B

Blackburn N.1B 1918r

Blackburn Sidecar

Blackburn Sidecar 1919r

Blackburn T.1 Swift

Blackburn T.1 Swift 1920r

==============================================================================================================================

bland_c.1845_250.jpg

Dr William Bland c.1845

bland_airship_500.jpg

Bland"s Atmotic Ship, 1851

================================================================================================================================================================================

Blanc et Barlatier monoplane Francja 1908

 Blanc monoplane 1913

=================================================================================================================

Bland "Mayfly" biplane W.B 1911

==================================================================================================================

Blaney monoplane USA 1911

=================================================================================================================================

blard_lieut_250_PX.jpg

Lt. Blard, 1912

Blard, 1912

==========================================================================================================================

bleriot_007_350.jpg

Louis Charles-Joseph Blériot (1872 - 1936)

Bleriot L-23 Typ 73

Blériot III Blériot-Voisin Hydroplane 1906

Blériot V Canard Monoplane 1907

Blériot VI "La Libellule" aviator Blériot 1907

Blériot VII Monoplane 1907

Blériot IX Monoplane aviator Blériot 1908

Blériot XI Monoplane aviator Blériot 1909

Blériot XXIV passenger Monoplane 1911 

Bleriot XXV

Bleriot XXXIII Canard Bleu 1912

Bleriot XXXVI Torpille monoplane 1912

Bleriot 74

Bleriot 74 1918

Bleriot 73

Bleriot 73 1919

Bleriot 75

Bleriot 75 1919

Bleriot-SPAD S.33

Bleriot Spad S-33 1920r

========================================================================================================================================

Blinderman-Gilbert monoplane Francja 1912

=======================================================================================================================================

 Bloudek-Potucek-Cermak "Racek" 1-seater monoplane Austro-Węgry 1910

Bloudek-Cermak "Libella II" 1-seater biplane 1911

===================================================================================================================================

Bobenreith biplane 1909 Francja

=====================================================================================================================

Bohemia B.5

Bochemia B-5 1919 Czechosłowacja

==================================================================================================================================================================

Boeing Model 1

Boeing Model 1 1916

Boeing Model C sea-biplane 1916

Boeing B-1

Boeing B-1 1919

========================================================================================================================================================================

Boemches ~ M IV 1912

==================================================================================================================================================

Bokor II biplane Węgry 1910

Bokor III 1911

======================================================================================================================================

Boland pusher biplane USA 1911

Boland I Minrola 1910

========================================================================================================================================

Bonamy, 1914

========================================================================================================================================

Bonnet-Labranche ABL monoplane 1909 Francja

Bonnet-Labranche biplane No.1

Bonnet-Labranche biplane No.2

 

=====================================================================================================================================

Borgnis tailless pusher triplane 1909 Francja

==================================================================================================================================================================

Borel Bo.11

Borel BO-11 1911r Francja

Borel hydro-monoplane 2 seater 1912

Borel monoplane (Vedrines) 1912

Borel O BUS monoplane 1912

 Borel "Torpille" monoplane 1913

Borel Aeroyacht Type Denhaut I 1913

Borel Aeroyacht Type Denhaut II 1913

Borel Type Monaco flying boat 1913

Borel-Boccaccio Type 3000 C2

Borel Boccaccio typ300 C2 1919r

Borel 1913 Pusher Monoplane

Borel 1913 Pusher Monoplane

====================================================================================================================================================

Bothy monoplane Francja 1910

=========================================================================================================================================================

Bot-Lallemand ~ Lorraine 1911

===================================================================================================================================================

Boulton-Paul P.3 Bobolink

Boulton & Paul P-3 Bobolink

 Boulton-Paul P.6

P-6 1918

Boulton-Paul P.7 Bourges

P-7 1918

Boulton-Paul P.8 Atlantic

P-8 1919

Boulton-Paul P.9

P-9

================================================================================================================================================

Bourdariat monplan Francja

=============================================================================================================================================

Bousson-Borgnis Triplane No.1

Bousson-Borgnis No.2

=================================================================================================================================

Boutaric triplane 1909 Francja

==========================================================================================================================

Boy Scouts Project

 Boy Scouts Project 1920

===============================================================================================================

Bradsky Airship 1902

==============================================================================================================================================

Brasier Hydroplane

=========================================================================================================================================

Brauner & Smith biplane 1909 USA

=========================================================================================================================================

breguet_portrait_1_200.jpg

Louis Charles Bréguet (1880 - 1955)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bréguet-Richet 3

Breguet II

Breguet Richet Helicopter

Bréguet 1 aviator Louis Bréguet - Reims 1909

Bréguet 3 aviator Léon Bathiat - Rouen 1910

Bréguet G4 at Concours Militaire Reims 1911

Bréguet seaplane La Marseillaise

Bréguet H-U3 seaplane

Bréguet-Michelin I

Bréguet-Michelin IV

Bréguet 9 escadrille in flight

Bréguet 14A.2

Louis Breguet założył swój zakład produkcji samolotów w Douai w 1909r ,w obliczu niemieckiego zagrożenia w 1914r. musiał jednak przenieść zakład do Villacoublay .Latem 1916r. Louis Vullierme główny inżynier przedsiębiorstwa , rozpoczoł prace nad samolotem Bre.14 najbardziej udanym produktem czasu wojny. Prototyp tego dwumiejscowego samolotu rozpoznawczego i lekkiego bombowca oblatano już po pięciu miesiącach, apierwszy seryjny Bre.14A2 był już w służbie wiosną 1917r.

Ber.14 szybko zdobył sobie opinię samolotu mocnegoi pewnego ,a do końca roku wpłyneły zamowienia na 2650 samolotów oraz na pięć licencji. Kolejne wersje to bombowy B.2, z klapamina krawędzi splywu oraz oraz ambulans sanitarny Bre.14S. Wojskowe i cywilne odmiany tego wybitnego samolotu były produkowane aż do 1926r.

Typ: Dwumiejscowy samolot rozpoznawczo-bombowy

Zespół napędowy stanowił silnik rzędowy Renault 12Fe o mocy 300KM

Osiągi: Prędkość maksymalna-184km/h ,pułap-6000m , czas lotu-3h

Masy: Własna-1030kg , masa startowa-1565kg

Wymiary: Rozpiętość-14,36m , długość-8,87m , wysokość-3,3m

Uzbrojenie: 3 kaemy Lewis kal. 7,7mm jeden z przodu kadłuba mocowany z boku i dwa ruchome na obrotnicy w tylniej kabinie. Masa ładunku bomb 40 kg.

Bréguet 17C.2

Breguet 12

Breguet 12

Breguet H.1

Breguet H.1 1914

 Breguet 16

Breguet 16 1918r

================================================================================================================================================================================================

Breese Penguin 1917

==================================================================================================================================================================================================================================================================================

Breslau Ornithopter 1908

==============================================================================================================================

Bright

Bright 1861

===============================================================================================================

Bristol Braemar triplan bomber W.Brytania

Bristol TB-8

Bristol Scout D

Bristol Scout  C

Bristol M-1C Bulet

Bristol F-2B

Frank Barnwell zaprojektował samolot Typ 9R.2A jako dwumiejscowy samolot rozpoznawczy ,ale w sierpniu 1916r. samolot tendostał nowy silnik i aby podkreślic jego nowe zadania jako myśliwca zmieniono mu oznaczenie na Ttp 12 F.2A. Pierwsze seryjne F.2A dostarczono w lutym 1917r i jakkolwiek pierwotne załozenia taktyczne wykorzystania samolotu nosiciela broni lufowej były naiwne i zemściły się ciężkimi stratami, piloci wkrótce wypracowali własną taktykę walki jednomiejscowego myśliwca i stał sie on jednym z bardziej udanych i skutecznych brytyjskich samolotów. Podstawową wersją seryjną była wersja F.2B, w której zwiększono pojemność zbiorników paliwa , a ponadto w celu poprawienia pioltowi pola widzenia zmodyfikowano obrys górnego płata.

Napęd stanowiły różne typy silników . Łączna produkcja ,którą na licencji prowadziło równiez ośmiu podwykonawców, wynosiła 5308 samolotów.

Eksploatowano je w Australii, Belgii, Grecii, Hiszpanii, Kanadzie, Meksyku, N.Zelandii i Peru a także w służbie RAF

Typ: Dwumiejscowy samolot myśliwski i bliskiego wsparcia piechoty.

Napęd: Rzędowy silnik tłokowy Rolls-Royce Falcon III o mocy 275KM

Osiągi  Prędkość maksymalna-198km/h , pułap-5485m , czas lotu-3h

Masy: Własna-975kg , masa startowa-1474kg

Wymiary: Rozpiętość-11,96m , długość-7,87m , wysokość-2,97m

Uzbrojenie: 2-3 kaemy kal 7,7mm Vickers oraz do 129 kg bomb.

Bristol Boxkite

Bristol Coanda Monoplanes

Bristol Coanda Monoplanes 1912r

Bristol Coanda GB 75 biplane 1914

Bristol T.B.8

Bristol T.B.8

Bristol T.B.8

Bristol T.B.8a 1913

Bristol T.T.A

Bristol T.T.A 1916r

Bristol S.2A

Bristol S.2A 1916

Bristol Scout F

Bristol Scout F 1917r

Bristol Scout F.1

Bristol Scout F.1 1918r

Bristol Pullman

Bristol Pullman 1918r

Trzypłatowy Bombowiec Typ 24 Breamar który swój pierwszy lot wykonał w sierpniu 1918r nigdy nie wszedł do służby w roloi do jakiej go zbudowano i w 1920r został złomowany. drugi prototyp , oblatany w lutym 1919r ,otrzymał oznaczenie Typ 25 Breamar II i zachował w zasadzie układ swojego poprzednika, ale cztery zbyt słabe silniki Armstrong Siddeley Puma o mocy 230KM zastąpiono czterema silnikami Liberty. Po zawarciu traktatu pokojowego Ministerstwo Lotnictwa nie potrzebowało już bombowca dalekiego zasięgu i trzeci prototyp Breamara przebudowano na 14 miejscowy samolot pasażerski nadając mu oznaczenie Typ 26 Pullman. Produkcji seryjnej nie podjęto.

Typ: Trójpłarowy ciężki bombowiec

Napęd: Cztery rzędowe silniki tłokowe Liberty 12 o mocy 400KM

Osiągi: Prędkość maks-196km/h , pułap-5180m ,

Masy: Własna-5084kg , masa startowa-7490kg

Wymiary: Rozpiętość-24,89m , długość-15.7m , wysokość-6,3m , powierzchnia nośna-176,97m kw.

Uzbrojenie: 1z przodu i dwa z tyłu kadłuba kaemy Lewis kal. 7,7mm ,łączna masa bomb wynosiła 129kg.

Bristol F.2C Badger 

 Bristol F.2C 1919

Bristol GE.2 biplane 1912

Bristol GE.3 2-seater biplane 1912

========================================================================================================================================

Brissard monoplan

====================================================================================================================================================

Britan Triplane 1909 W.Brytania

========================================================================================================================================                                                                                                                                                       

British Army Aeroplane No-1

14 maja 1909e w Laffan s Plain  Samuel Franklin Cody wykonal pierwczy w Europie przelot na pdleglość ponad jedną milę (1,6km) na swoim British Army Aeroplane No.1. Samolot w wielkiej tajemnicy zbudowała 1907r wojskowa fabryka balonów gdzie Cody był zatrudniony jako główny instruktor latania korpusu balonowego.

Samolot miał wiele rozwiązań zaporzyczonych z samolotu braci Wright . W 1912r Cody zbudował jednopłat do prób brytyjskiego samolotu wojskowego ,ale gdy ten podczas jednego z lądowań rozbil się ,przeniósł jego silnik Austro-Daimler o mocy 120KM na swój dwupłat. Mimo przestarzałej konstrukcji wykazał on niespodziewanie tak dobre właściwości ,że przyznano mu wynoszącom 5000 funtów nagrodę . Zamówienia na produkcję jednak nie wpłyneły.

Typ: Jednomiejscowy dwuplat

Napęd: jeden rzędowy silnik tłokowy Antoniette o mocy 50KM

Osiągi: Prędkość maksymalna-105km/h ,

Masy;  Maksymalna startowa-338kg.

Wymiary:  Rozpiętość-15,83m , długość-11,73m , wysokość-3-96m ,powierzchnia nośna-59,46m kw. 

British Army Airship Baby first configuration 1909

British Army Airship Beta I 1910

British Army Airship Gamma I 1910

British Army Airship Delta II 1912

British Army Airship Delta III 1913

British Army Airship Eta 1913

==============================================================================================================================

Brock Monoplane

 Brock Monoplane

Brock 1919
==========================================================================================================================

Samolot Bronisławski I

Bronisławski I i Bronisławski II

Silnik
 
Gnome
 
Burlat
 
Moc [KM]
 
40
 
60 - 70
 
Rozpiętość [m]
 
13,7
(11 - bez lotek)
13,7
(11 - bez lotek)
Długość [m]
 
7,7
 
7,7
 
Wysokość [m]
 
2,8
 
2,8
 
Powierzchnia nośna [mkw]
 
40
 
40
 
Masa własna [kg]
 
240
 
240
 
Masa całkowita [kg]
 
430
 
430
 
Obciąż. pow. skrzydeł [kg/mkw]
 
10,75
 
10,75
 
Obciąż. mocy [kg/KM]
 
10,75
 
6,14
 
Prędkość maks. [km/h]
 
85
 
85

================================================================================================================================================================================

Brooks 1920

========================================================================================================================================================

BRT biplane 1909 Francja

=====================================================================================================================

Brule biplane Francja 1912

==============================================================================================================================================

Brumarescu "Columba" (dove) 2-seater biplane Rumunia 1911

================================================================================================================================================================

Bruneau-Parant monoplane France 1913

===============================================================================================================================================

Brunet-Olivier monoplane 1909 Hiszpania-Francja

Brunet Tandem biplan Francja 1910

=============================================================================================================================

Samolot Brzeskiego Aquila w wersji trzymiejscowej w Wiedniu we wrześniu 1910 roku

Brzeski Aquila

Samolot Brzeskiego "Aquila" w wersji trzymiejscowej w Wiedniu we wrześniu 1910 roku,

Silnik
 
Brzeski "Iskra"
 
Moc [KM]
 
50
 
Rozpiętość [m]
 
10,0
 
Długość [m]
 
10,0
 
Wysokość [m]
 
3,0
 
Powierzchnia nośna [mkw]
 
ok. 20
 
Masa własna [kg]
 
ok. 300
 
Masa całkowita [kg]
 
ok. 550
 
Obciąż. pow. skrzydeł [kg/mkw]
 
27,5
 
Obciążenie mocy [kg/KM]
 
11,0

========================================================================================================================================

Bulot tractor biplane Francja 1911

===============================================================================================================================

Bunzli szybowiec

==================================================================================================================

Jack McGee

JACK MCGEE"S BURGESS - 1912

Burgess A Biplane USA

Burgess B Biplane aviator Hilliard 1910

Burgess H Biplane

Burgess-Wright military Biplane 1912

Burgess I Hydroplane

Burgess K Flying Boat

Burgess-Wright Hydroplane

Burgess HT-B / HT-2

Burgess HT-B / HT-2 1917

==================================================================================================================================

Bjorklund & Burnelli

Burnelli Continental Military Biplane.1917

=======================================================================================================================================

Bylinkin monoplane Rosja 1910

==================================================================================================================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright ©2018 by podniebni
Kreator Stron www