podniebni / Samoloty na Z 
   Samoloty na A
   Samoloty na B
   Samoloty na C
   Samoloty na D
   Samoloty na E
   Samoloty na F
   Samoloty na G
   Samoloty na H
   Samoloty na I
   Samoloty na J
   Samoloty na K
   Samoloty na L
   Samoloty na M
   Samoloty na N
   Samoloty na O
   Samoloty na P
   Samoloty na Q
   Samoloty na R
   Samoloty na S
   Samoloty na T
   Samoloty na U
   Samoloty na V
   Samoloty na W
   Samoloty na X
   Samoloty na Y
   Samoloty na Z
   Z Naj.....
 

Samoloty na Z

Szybowiec Zalewskiego WZ-II w locie pod Milanówkiem w 1912 roku

Zalewski WZ-II

Szybowiec opracowany i zbudowany w 1912 roku przez Władysława Zalewskiego (przyszłego konstruktora lotniczego) i jego brata Bolesława w Milanówku pod Warszawą.

Szybowiec WZ-II był drewnianym jednopłatowcem konstrukcji drewnianej. Kadłub stanowiła płaska rama uszytwniona w poziomie drutami. Skrzydła drewniane kryte płótnem. Usterzenie drewniane kryte płótnem. Usterzenie poziome płytowe, pionowe ze statecznikiem i sterem. Załogę szybowca stanowił pilot.

Rozpiętość [m]
 
7,5
 
Długość [m]
 
4,8
 
Wysokość [m]
 
2,0
 
Powierzchnia nośna [mkw]
 
9,5
 
Masa własna [kg]
 
24
 
Masa całkowita [kg]
 
70
 
Obciąż. pow. skrzydeł [kg/mkw]
 
7,3
 
Doskonałość [-]
 
7
 
Opadanie min. [m/s]
 
1,7
 
Prędkość llotu [km/h]
 
40

Sawieljew-Zalewski S.Z.-1 (WZ-III)

Zalewski WZ-III (SZ-1)

Samolot rozpoznawczy zaprojektowany przez Władysława Zalewskiego w drugiej połowie 1915 roku we współpracy z szefem technicznym 2-go Parku Lotniczego Władimirem Sawieljewem.

Projekt samolotu (i jego wykonanie) miał posłużyć początkowo jako sprawdzenie ogólnej koncepcji samolotu wielopłatowego sugerowanej przez Sawieljewa (mającego doświadczenie w budowie dużych samolotów z pracy w RBWZ).

Gotowy projekt przedstawiono dowódcy wojsk lotniczych Wlk. Księciu Aleksandrowi w listopadzie 1915 roku. Projekt został zaaprobowany. W czasie kiedy uzyskano zatwierdzenie projektu 2 Park Lotniczy został przeniesiony z Warszawy do Smoleńska i budowę samolotu zaczęto dopiero w Smoleńsku. Początkowo samolot nazywano "Czetyrechpłan S.Z.", lecz później oznaczono go S.Z.-1.

W celu przyśpieszenia budowy samolotu wykorzystano gotowe elementy pochodzace od innych samolotów. I tym sposobem od samolotu Morane G pozyskano łóże, osłonę silnika, sterownicę i koła. Z samolotu Albatros wzięto płozę ogonową. Z Farmana wykorzystano okucia łaczące skrzydła ze słupkami. Ster kierunku był połową steru wysokości z samolotu Morane G, a kadłub był przeróbką kadłuba Morane"a G.

Dzięki posiadaniu praktycznie gotowych komponentów budowę samolotu ukończono 19 kwietnia 1916 roku. Oblotu nowego samolotu dokonał kpt. Jungmeister 23 kwietnia 1916 roku (źródła rosyjskie podają datę 15 kwietnia 1916 roku - być może wynika to z różnic pomiędzy kalendarzem używanym w Rosji a kalendarzem używanym w państwach zachodnioeuropejskich).

Jego opinie na temat samolotu były pochlebne. Samolot był zwrotny i posiadał dobre osiągi. Kpt. Jungmeister chcąc wykorzystać maszynę do lotów rozpoznawczych kazał wyposażyć ją w większy silnik o mocy 100 KM. Kontynuacją rozwoju tej maszyny był samolot Sawieljew-Zalewski S.Z.-2 (WZ-IV).

Wyprodukowano tylko jeden (prototypowy) egzemplarz samolotu.

Samolot Sawieljew - Zalewski S.Z.-1 (WZ-III) był dwumiejscowym czteropłatem o konstrukcji drewnianej. Kadłub drewniany kryty płótnem. Podwozie główne stałe z rur stalowych, resorowane za pomocą lin gumowych. Skrzydła drewniane, kryte płótnem. Usterzenie z rur stalowych, kryte płótnem. Śmigło projektu Zalewskiego. Załogę stanowili pilot i obserwator.

Silnik
 
Gnome-Lambda
Moc [KM]
 
80
 
Rozpiętość [m]
 
8,5
 
Długość [m]
 
6,0
 
Wysokość [m]
 
3,3
 
Powierzchnia nośna [mkw]
 
24
 
Masa własna [kg]
 
360
 
Masa całkowita [kg]
 
660
 
Obciąż. pow. skrzydeł [kg/mkw]
 
27,5
 
Obciążenie mocy [kg/KM]
 
8,3
 
Prędkość maks. [km/h]
 
115
 
Pułap [m]
 
ponad 2000
 
Czas lotu [godz]
 
3
 

Sawieljew-Zalewski S.Z.-2 (WZ-IV) w Mirze w listopadzie 1916 roku

Zalewski WZ-IV (SZ-2)

Silnik
 
Gnome - Monosoupape
B-2
Moc [KM]
 
100
 
Rozpiętość [m]
 
9,3
 
Długość [m]
 
6,0
 
Powierzchnia nośna [mkw]
 
26,2
 
Masa własna [kg]
 
430
 
Masa całkowita [kg]
 
750
 
Obciąż. pow. skrzydeł [kg/mkw]
 
28,6
 
Obciążenie mocy [kg/KM]
 
7,5
 
Prędkość maks. [km/h]
 
132
 
Czas lotu [godz]
 
3

Rzut boczny samolotu WZ-V

Zalewski WZ-V, WZ-VI

Samolot rozpoznawczy zaprojektowany w 1916 roku przez Władysława Zalewskiego na zlecenie armii carskiej.

Samolot stanowił rozwinięcie konstrukcji WZ-IV. WZ-V zabierał na pokład 3 osoby.

Budowa samolotu miała być rozpoczęta w Kijowie, lecz z powodu zbliżania się wojsk niemieckich prace nad prototypem przeniesiono do Centralnego Lotniska Doświadczalnego w Chersoniu nad Morzem Czarnym.

W ośrodku tym Zalewski rozpoczął także projektowanie ciężkiego czterosilnikowego bombowca (z silnikami o mocy 220 KM). Ciężar własny tej konstrukcji miał wynosić 4500 kG, a całkowity - 7000 kG. Masa przenoszonych bomb miała być rzędu 700 kG. Ponadto samolot miał być wyposażony w kilka stanowisk karabinów maszynowych.

Prace nad tymi dwoma samolotami zostały przerwane z powodu wybuchu w rewolucji w 1917 roku.

Samolot Zalewski WZ-V był trzymiejscowym czteropłatem o konstrukcji drewnianej. Kadłub drewniany kryty płótnem i sklejką. Podwozie główne stałe z rur stalowych, resorowane za pomocą lin gumowych. Posiadało podwójne koła. Skrzydła drewniane, kryte płótnem. Uzbrojenie stanowił karabin maszynowy obserwatora umieszczony z tyłu w kabinie. Załogę stanowili dwaj piloci i obserwator.

Silnik
 
Renault
(rzędowy)
Moc [KM]
 
220
 
Rozpiętość [m]
 
14,8
 
Długość [m]
 
9,2
 
Wysokość [m]
 
4,6
 
Powierzchnia nośna [mkw]
 
60,0
 
Masa własna [kg]
 
1180
 
Masa całkowita [kg]
 
1750
 
Obciąż. pow. skrzydeł [kg/mkw]
 
29,2
 
Obciążenie mocy [kg/KM]
 
8,0
 
Prędkość maks. [km/h]
 
148
 
Pułap [m]
 
3700
 

===========================================================================================================================================================

Zbierański Czesław

Zbierański Czesław 1885-1982

Samolot Zbierański i Cywiński na lotnisku WTL Awiata. Przed samolotem Czesław Zbierański

Zbierański i Cywiński

W roku 1909 z inicjatywy Koła Awiatorów przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie Czesław Zbierański wyjechał do Paryża w celu zapoznania się z ówczesnym stanem techniki lotniczej.

Kiedy wrócił do kraju zaprojektował drewniany samolot ze śmigłem ciągnącym, co było swoistym novum stosowanym w technice lotniczej. Układ ze śmigłem ciągnącym został rozpowszechniony później przez samoloty Breguet.

Po zatwierdzeniu projektu przez Koło Zbierański zaczął realizować we Francji zakup materiałów potrzebnych do budowy płatowca. W trakcie zakupów konstruktor konstruktor zdecydował się na zastosowanie rur stalowych do budowy kadłuba samolotu (po obejrzeniu płatowca Voisin"a).

Korekty w projekcie pod kątem zastosowania rur stalowych w miejsce elementów drewnianych zostały dokonane przez Stanisława Cywińskiego. Wraz z wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych do projektu Cywiński stał się współkonstruktorem projektu.

Kadłub samolotu był budowany w lecie 1910 roku w szopie na terenie fabryki lamp E.Krzemińskiego przy ul. Solec 103 w Warszawie. Po wybudowaniu hangarów Warszawskiego Towarzystwa Lotniczego Awiata na Polach Mokotowskich (jesień 1910 r.) budowę przeniesiono do hangaru nr 1 i tam ukończono budować cały samolot.

Jesienią tego samego roku zakupiono silnik, który był wystawiany na wystawie lotniczej w Łodzi w marcu 1911 roku.

Po powrocie silnika z wystawy (podczas którego został lekko uszkodzony) zabudowano go w samolocie i przystąpiono do prób. Niestety podczas pierwszej próby wzlotu źle podłączone przewody iskrownika spowodowały zapalenie się benzyny i spalenie części poszycia samolotu, którego pilotem był Cywiński. Samolot został wyremontowany jeszcze w lecie tego samego roku.

25 września 1911 roku samolot Zbierańskiego i Cywińskiego został oblatany przez polskiego pilota Michała Scipio del Campo na którym wykonał cztery okrążenia Pól Mokotowskich w przeciągu 15 minut.

Podczas przejęcia majątku Awiaty przez wojsko rosyjskie na poczatku 1912 roku samolot został fikcyjnie wykupiony przez rosyjskiego porucznika Krachowieckiego. Cywiński wymontował silnik, a płatowiec został przekazany przez Zbierańskiego Związkowi Awiatycznemu Słuchaczy Politechniki Lwowskiej.

Samolot był od 1912 roku wystawiany na Oleandrach w Krakowie, a od 1913 roku był magazynowany. W 1914 roku na początku IWŚ samolot spłonął podczas pożarów terenów wystawowych. Była to druga udana konstrukcja polska (po Jaskółce Libańskiego) zbudowana na ziemiach polskich.

Samolot Zbierański i Cywiński był jednomiejscową konstrukcją mieszaną, w układzie dwupłata. Kadłub kratownicowy z rur stalowych łączonych śrubami. Rury były usztywnione poprzez wbicie w nie prętów jesionowych. Płaty drewniane pokryte płótnem. Stery drewniane kryte płótnem. Załogę samolotu Zbierański i Cywiński stanowił pilot.

 
Silnik
 
ENV-D
 
Moc [KM]
 
39
 
Rozpiętość [m]
 
10
 
Długość [m]
 
8,5
 
Wysokość [m]
 
3,3
 
Powierzchnia nośna [mkw]
 
31
 
Masa własna [kg]
 
240
 
Masa całkowita [kg]
 
340
 
Obciąż. pow. skrzydeł [kg/mkw]
 
11
 
Obciążenie mocy [kg/KM]
 
8,7
 
Prędkość maks. [km/h]
 
70
 
Czas lotu [godz, min]
 
1,30

==============================================================================================================================================================

Zenith monoplane Francja 1910

===========================================================================================================================================================

Zens Biplane

 Zens high-wing monoplane  1911

 Zens monoplane 1912

==================================================================================================================================================================

Ferdinand von Zeppelin

Zeppelin Staaken R-VI Niemcy

Zeppelin Staaken R-XIV

Zeppelin Staaken VGO.I

Zeppelin Lindeau Dornier Rs-III 1918

Zeppelin-Staaken 8301

Zeppelin Staaken 8301 1918r

Zeppelin-Staaken R.XV

Zeppelin Staaken R-XV 1918

Zeppelin-Staaken E-4/20

Zeppelin Staaken E-4/20 1920

LZ 1

Zeppelin 1, typ a, VII 1900

LZ 4

Zeppelin 4, typ c, VI 1908

LZ 6

Zeppelin 6, typ d, VIII 1909

LZ 36

Zeppelin 36, typ o, III 1915

LZ 47

Zeppelin 47, typ p, VIII 1915

LZ 55

163-metrowy sterowiec LZ 55 typu "p" używany przez Armię pod oznaczeniem LZ 85. Sterowiec w naturalnym kolorze płótna krytego cellonem Zbudowany w Poczdamie, pierwszy lot 12.IX.1915, 12.X.1915 atakował Dünaburg, 14.X.1915 Mińsk, 22.X.1915 Rygę (zrzucił wtedy 12 ton bomb). Później operował na froncie południowym: 28.I.1916 - 5.5.1916. 31.I-1.II.1916 atak na Saloniki. W lutym i marcu 1916 przebudowany to typu "q". W lutym i marcu 1916 ponowne ataki na Saloniki. 5 maja 1916 podczas ataku na port w Salonikach uszkodzony, 12-osobowa załoga dostała się do francuskiej niewoli, potem jeńców przekazano Brytyjczykom.

 LZ 62

198-metrowy sterowiec LZ 62, używany przez Marynarkę pod oznaczeniem L 30. Jasnoszary kamuflaż charakterystyczny dla sterowców typu "r".

Po 22 sterowcach typu p i 12 typu q, w kwietniu 1915 roku dr Arnstein zaprojektował sterowiec o zupełnie nowej konstrukcji. Nowy typ nazywano Großkampftyp, a Brytyjczycy nazwali go Super-Zeppelinem. Zastosowano nowe rozwiązania konstrukcyjne - dwie dodatkowe gondole silnikowe (pomysł stosowany wcześniej w sterowcach Schütte-Lanz), aerodynamiczny kroplowy kształt (stosowany przez Schütte-Lanz od 1911 i Militär-Groß-Basenach od 1913) opracowany przez inż. Jaraya i testowany na modelach w ośrodku w Göttingen, aluminiowe pierścienie o zupełnie nowej konstrukcji, wzmacniający cały szkielet naciąg osiowy (patent Schütte-Lanz). Gondola rufowa mieszcząca trzy silniki została lekko zmodyfikowana w stosunku do sterowców typu q. Zastosowano sześć starych silników Maybach H.S.Lu o mocy 240 KM każdy. Sterowce typu r były szczytowym osiągnieciem techniki aerostatycznej czasów wojny i wszystkie następne sterowce Zeppelina powtarzały zastosowane w nich rozwiązania, chociaż montowano w nich udoskonalone zmniejszone gondole (począwszy od przedostatniego sterowca w serii r - LZ 89 / L 50) oraz od początku 1917 roku nowe doskonałe wysokościowe silniki Maybach MB.IVa o mocy 240 KM. Jeden ze sterowców typu r - LZ 80 (L 35) służył jako statek doświadczalny, na którym testowano nowe silniki i śmigła Jaray. W sterowcach typu v (od LZ 100 / L 53) zwiększono odległość między pierścieniami szkieletu z 10 do 15 metrów, dlatego też wprowadzono między nie dodatkowe dwa pierścienie pomocnicze.

Osiągi sterowców typu r były doskonałe, zwłaszcza stosunek masy całkowitej do udźwigu - przy masie startowej 65 ton, sterowiec miał udźwig 40 ton - czyli około 62%! W innych sterowcach wspólczynnik ten kształtował się na poziomie 35-45% (np. LS 8 - 46, SL 20 - 58, LZ 120 - 44, LZ 127 - 35, LZ 129 - 44). Środek ciężkości sterowca znajdował się 6,5m za środkiem wyporu gazu nośnego, co powodowało, że sterowiec latał uniesiony pod kątem 12o.

Długość: 198m (potem 196,5), średnica: 24m, gaz: 55000m3 (55200m3) w 19 zbiornikach, napęd: sześć silników Maybach typu HS.Lu 240KM, 6 śmigieł, prędkość: 103km/h, zasięg przy prędkości 80km/h - 7500km (promień operacyjny 3700km), pułap 5,3km, udźwig 28t (później nawet 32,5t).

Na sterowcach typu r przewidywano używanie opuszczanych małych jednoosobowych gondol obserwacyjnych (Spähkorbanlage), ale nie były one stosowane na sterowcach Marynarki. Gondole takie (przed rufową gondolą silnikową) miały np. sterowce LZ 57 (LZ 87) typy p, LZ 77 (LZ 107) typu q, LZ 90 (LZ 120) typu q.

Środków ratowniczych praktycznie nie stosowano, choć armia używała spadochronów, a na niektórych sterowcach widać podwieszone pod kilem nadmuchiwane pontony.

W zakładach we Friedrichshafen, Löwenthal i Staaken wyprodukowano 17 sterowców typu r. Produkcja była tak zsynchronizowana, że nowy sterowiec opuszczał zakłady średnio co 2 miesiące. Dwóch sterowców używała armia, pozostałych Marynarka. W 1916 sterowiec kosztował 2,8mln marek.

LZ 62 (L 30) to prototyp typu "r". Pierwszy lot próbny odbył 28.V.1916 pod dowództwem ppłka Horsta Freiherra Treuscha von Buttlar-Brandenfelsa. 29/30 maja 1916 sterowiec odprowadzony został do bazy Marynarki w Nordholz - na pokładzie sterowca odbył swój ostatni lot stary Ferdynand Zeppelin. Ogółem sterowiec wykonał 122 loty, dowódcami byli: von Buttlar, Friemel, Bödecker i Vermehren: 9 lotów szkolnych, 42 próbne (testowano silniki i nowe urządzenia celownicze), 31 lotów rozpoznawczych, 18 bombowych (ostatni 15.X.1917; m.in. udział w wielkim nalocie 16 sterowców na Wielką Brytanię 2-3 września 1916). Stacjonował w Nordholz, Ahlhorn i Seerappen. Krótkie pobyty we Friedrichshafen (Löwenthal), Hage, Tondern, Seddin (Jezierzyce), Wainoden i w Kownie. 17.X.1917 odstawiony został do Seerappen, gdzie w hali Seraphine (razem z LZ 90 / LZ 120) doczekał końca wojny. W 1920 postanowiono dostarczyć go w częściach do Belgii, a LZ 90 do Włoch (Ausonia). W Belgii został złomowany, gdyż Belgowie nie dysponowali ani halą dla niego, ani przeszkoloną załogą. Resztki pomalowanego na szaro sterowca przechowywane są w Belgii, w brukselskim Musée de l"Air et de l"Espace.

przekrojePrzekroje sterowca LZ 62 ...

  • Konstrukcja 13-boczna, zewnętrzna pokrywa 25-boczna!
  • 6 dwułopatowych śmigieł z drewna laurowego o średnicy 5,5m;
  • 780 litrów oleju, 15828 litrów benzyny w 54 zbiornikach (w tym 14 grawitacyjnych działających do 30o pochylenia;
  • 14000 litrów balastu w 8 zbiornikach po 250l i 12 po 1000l (zbiorniki 250l można było opróżnić w ciągu 2,5 sekundy, a 1000-litrowe w minutę i 40 sekund;
  • 10 karabinów maszynowych LMG 08/15 7,62mm (?) - tzw. Spandau: trzy na górnym stanowisku na dziobie, dwa w gondoli dziobowej, po jednym w gondolach bocznych, dwa w gondoli rufowej i jeden w tylnym stanowisku za usterzeniem;
  • 7600kg bomb (8*300kg - burzące, 40*100kg - burzące, 120*10kg - zapalające);
  • radistacja Telefunken, moc 800W, zasięg 1500km, fale długie i średnie, waga z prądnicami 485kg, trzy 120-metrowe anteny obciążone ciężarkiem o aerodynamicznym kształcie;
  • łączność wewnętrzna: telegraf, telefon, rury głosowe;
  • dwa generatory prądowe dostarczały prąd do oświetlenia pokładowego, aparatury oraz reflektorów;
  • celowniki optyczne dzienne Zeiss i nocne Görz (?);

LZ 72

Zeppelin 72, Großkampftyp r, VII 1916

198-metrowy sterowiec LZ 72, używany przez Marynarkę pod oznaczeniem L 31. Jasnoszary kamuflaż charakterystyczny dla sterowców typu "r".

Pierwszy lot 12.VII.1916, zestrzelony nad Wielką Brytanią (Potters Bar) 1.X.1916.

LZ 95

 Zeppelin 95, typ u, V 1917

200-metrowy sterowiec LZ 95 typu "u", używany przez Marynarkę pod oznaczeniem L 48. Typowy kamuflaż sterowców Marynarki prowadzących nocne bombardowania - powierzchnie górne: szaroniebieskie, pozostałe: czarne matowe.

Zbudowany we Friedrichshafen, pierwszy lot 22.V.1917, zestrzelony nad Themberton w Norfolk 17.VI.1917.

LZ 99

Zeppelin 99, typ u, VIII 1917

196,5-metrowy sterowiec LZ 99 typu "u", używany przez Marynarkę pod oznaczeniem L 54. Typowy kamuflaż sterowców Marynarki prowadzących nocne bombardowania - powierzchnie górne: szaroniebieskie, pozostałe: czarne matowe.

Zbudowany w Staaken, pierwszy lot 13.VIII.1917, zniszczony na skutek pożaru w zbombardowanej hali w bazie w Tondern 19.VII.1918 (razem z LZ 108 / L 60).

LZ 100

Zeppelin 100, typ v, VIII 1917

196,5-metrowy sterowiec LZ 100 typu "v", używany przez Marynarkę pod oznaczeniem L 53. Typowy kamuflaż sterowców Marynarki prowadzących nocne bombardowania - powierzchnie górne: szaroniebieskie, pozostałe: czarne matowe.

Zbudowany we Friedrichshafen, pierwszy lot 8.VIII.1917, zestrzelony nad Holandią (Morzem Północnym?) 11.VIII.1918 przez brytyjski samolot - był to ostatni sterowiec stracony w czasie wojny.

LZ 112

Zeppelin 112, typ x, VII 1918

211-metrowy sterowiec LZ 112 typu "x", używany przez Marynarkę pod oznaczeniem L 70. Typowy kamuflaż sterowców Marynarki prowadzących nocne bombardowania - powierzchnie górne: szaroniebieskie, pozostałe: czarne matowe.

Zbudowany we Friedrichshafen, pierwszy lot 1.VII.1918, zestrzelony koło Bostonu (Wielka Brytania) 5.VIII.1918 przez samolot DH4 (Cadbury, Leckie) podczas naloty 5 sterowców na Wielką Brytanię. W płonącym sterowcu zginął zginął kapitan (Fregattenkapitän) Peter Strasser, dowódca niemieckiej floty sterowców marynarki (Führer der Marine Luftschiffe) oraz cała załoga sterowca i jego dowódca Kapitänleutnant Johann von Lossnitzer.

 

Zeppelin LZ-114

Zeppelin LZ 3 - Z I

Zeppelin LZ 5 31 May 1909

Zeppelin LZ 8 "Deutschland II" 16 May 1911

Zeppelin LZ 10 "Schwaben" 

Zeppelin LZ 11 "Viktoria Luise"

Zeppelin LZ 13 "Hansa"

Zeppelin LZ 14 - L 1

Zeppelin LZ 16 - Z IV at Luneville 3 Apr 1913

Zeppelin LZ 17 "Sachsen"

Zeppelin LZ 18 - L 2

Zeppelin LZ 24 - L 3

Zeppelin LZ 43 - L 12

Zeppelin LZ 83 - LZ 113

Zeppelin LZ 95 - L 48 

Zeppelin LZ 96 - L 49 

Zeppelin LZ 110 - L 63

Zeppelin w Lipsku

===========================================================================================================================================================

Zerbe fling machine

Zerbe "Air Sedan"

======================================================================================================================================================================

Zipfel Biplane Francja 1909

Zipfel triplan 1909

=====================================================================================================================================================================

Zodiac Airship I · Le Petit Journal 1908 Francja

Zodiac Airship III 1909

Zodiac Airship VI - Duindigt 1911

Zodiac Airship VII - Le Temps 1911

Zodiac Airship Chaika or Korshun 1910

Zodiac Airship XI - Commandant Coutelle 1913

Zodiac Airship Spiess 1st configuration 1913

Zodiac Vedette Airship Transaerien №7

Zodiac "L"Albatros No. 1" monoplane 1910

Zodiac "L"Albatros No. 2" monoplane 1910

 Zodiac No. 3 pusher biplane  1911

Zodiac No. 4 tractor biplane 2-seater 1911

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Zselyi monoplane Węgry 1910

Zselyi-II monoplane 1910

Zselyi-II monoplane 1913

==========================================================================================================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright ©2018 by podniebni
Kreator Stron www